Contributions by TESO

TESO has uploaded 113 images and written 23 reviews. Click on the images and reviews below to see the harbour pages.

TESO is a top contributer to this site. See all the top contributing users.

Images

See an image you like? Please click the 👍 below the image to let TESO know you liked it. The images are sorted by popularity.

Søre vågen

natural_harbour

2 liker bildet

Image uploaded on 3. Jun 2021

Sjøbuosen

natural_harbour

2 liker bildet

Image uploaded on 28. May 2021

Svennerfyr stranda

natural_harbour

1 liker bildet

Image uploaded on 28. Jul 2023

Langøyna

natural_harbour

1 liker bildet

Image uploaded on 1. Jun 2021

Geitøy i Alverstraumen

natural_harbour

1 liker bildet

Image uploaded on 30. Jun 2023

Sandøy - Turøy

natural_harbour

1 liker bildet

Image uploaded on 10. May 2022

Nordåsvannet Marmorøyene

natural_harbour

1 liker bildet

Image uploaded on 22. May 2022

Nordåsvannet Marmorøyene

natural_harbour

1 liker bildet

Image uploaded on 22. May 2022

Svenner Fyr

natural_harbour

1 liker bildet

Image uploaded on 14. Jul 2021

Svenner Fyr

natural_harbour

1 liker bildet

Image uploaded on 14. Jul 2021

Svenner Fyr

natural_harbour

1 liker bildet

Image uploaded on 14. Jul 2021

Børøypollen

natural_harbour

1 liker bildet

Image uploaded on 3. Jun 2021

Børøypollen

natural_harbour

1 liker bildet

Image uploaded on 3. Jun 2021

Kielstraumen

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 5. Jun 2022

Skår Austevoll

natural_harbour

1 liker bildet

Image uploaded on 28. May 2021

Søre vågen

natural_harbour

1 liker bildet

Image uploaded on 3. Jun 2021

Skår Austevoll

natural_harbour

1 liker bildet

Image uploaded on 28. May 2021

Skjerjehamn

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 8. Jun 2022

Volmene

natural_harbour

1 liker bildet

Image uploaded on 6. Aug 2022

Volmene

natural_harbour

1 liker bildet

Image uploaded on 6. Aug 2022

Bramskjæra

natural_harbour

1 liker bildet

Image uploaded on 6. Aug 2022

Hosanger

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 13. May 2023

Hosanger

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 13. May 2023

Hosanger

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 13. May 2023

Hosanger

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 13. May 2023

Hosanger

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 13. May 2023

Hosanger

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 13. May 2023

Hosanger

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 13. May 2023

Svennerfyr stranda

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 28. Jul 2023

Svennerfyr stranda

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 28. Jul 2023

Svennerfyr stranda

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 28. Jul 2023

Svennerfyr stranda

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 28. Jul 2023

Sør i Ommane

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 28. Jul 2023

Sør i Ommane

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 28. Jul 2023

Geitøy i Alverstraumen

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 30. Jun 2023

Geitøy i Alverstraumen

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 30. Jun 2023

Geitøy i Alverstraumen

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 30. Jun 2023

Geitøy i Alverstraumen

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 30. Jun 2023

Geitøy i Alverstraumen

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 30. Jun 2023

Geitøy i Alverstraumen

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 30. Jun 2023

Herdla Landhandel - Herdlesund

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 20. Aug 2022

Herdla Landhandel - Herdlesund

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 20. Aug 2022

Herdla Landhandel - Herdlesund

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 20. Aug 2022

Herdla Landhandel - Herdlesund

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 20. Aug 2022

Herdla Landhandel - Herdlesund

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 20. Aug 2022

Herdla Landhandel - Herdlesund

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 20. Aug 2022

Herdla Landhandel - Herdlesund

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 20. Aug 2022

Herdla Landhandel - Herdlesund

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 20. Aug 2022

Volmene

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 6. Aug 2022

Volmene

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 6. Aug 2022

Volmene

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 6. Aug 2022

Volmene

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 6. Aug 2022

Volmene

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 6. Aug 2022

Storøyen, Eidsvåg

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 28. Aug 2022

Storøyen, Eidsvåg

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 28. Aug 2022

Storøyen, Eidsvåg

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 28. Aug 2022

Gullholm

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 16. Feb 2023

Gullholm

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 16. Feb 2023

Gullholm

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 16. Feb 2023

Skorpo - Apalholmen

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 24. Jun 2021

Skorpo - Apalholmen

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 24. Jun 2021

Langøyna

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 1. Jun 2021

Langøyna

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 1. Jun 2021

Skogsøy

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 1. Jun 2021

Skogsøy

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 1. Jun 2021

Skogsøy

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 1. Jun 2021

Skogsøy

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 1. Jun 2021

Skogsøy

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 1. Jun 2021

Skogsøy

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 1. Jun 2021

Skogsøy

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 1. Jun 2021

Skarvøyna - Herdla

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 1. Jun 2021

Skarvøyna - Herdla

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 1. Jun 2021

Skarvøyna - Herdla

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 1. Jun 2021

Skarvøyna - Herdla

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 1. Jun 2021

Sandøy - Turøy

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 10. May 2022

Sandøy - Turøy

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 10. May 2022

Brandasund

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 11. May 2022

Brandasund

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 11. May 2022

Brandasund

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 11. May 2022

Brandasund

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 11. May 2022

Nordåsvannet Marmorøyene

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 22. May 2022

Nordåsvannet Marmorøyene

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 22. May 2022

Svenner Fyr

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 14. Jul 2021

Grønøy Byrknesøy

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 23. May 2022

Grønøy Byrknesøy

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 23. May 2022

Grønøy Byrknesøy

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 23. May 2022

Grønøy Byrknesøy

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 23. May 2022

Grønøy Byrknesøy

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 23. May 2022

Vassøyene

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 24. May 2022

Vassøyene

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 24. May 2022

Vassøyene

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 24. May 2022

Hernar

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 25. May 2022

Børøypollen

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 3. Jun 2021

Børøypollen

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 3. Jun 2021

Børøypollen

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 3. Jun 2021

Kielstraumen

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 5. Jun 2022

Skorpo - Apalholmen

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 3. Jun 2021

Skorpo - Apalholmen

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 3. Jun 2021

Ådnøya

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 8. Jun 2022

Ådnøya

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 8. Jun 2022

Ådnøya

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 8. Jun 2022

Ådnøya

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 8. Jun 2022

Ådnøya

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 8. Jun 2022

Skjerjehamn

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 8. Jun 2022

Skjerjehamn

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 8. Jun 2022

Skjerjehamn

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 8. Jun 2022

Skjerjehamn

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 8. Jun 2022

Sjøbuosen

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 28. May 2021

Sjøbuosen

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 28. May 2021

Uttoskavågen

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 19. Aug 2021

Uttoskavågen

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 19. Aug 2021

Uttoskavågen

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 19. Aug 2021

Uttoskavågen

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 19. Aug 2021

Reviews

See a helpful review? Please click the 👍 below the review to let TESO know that you found it helpful.

TESO sier:

beskrivelse

Ved anløp mot moloen i sundet mellom øyene bør man være forsiktig, da det her er umerkede grunner (merket i kart). Dybden langs østsiden av moloen er grunn (rundt/under 1 meter), her bør man kun fortøye med små båter.

2 x helpful | written on 31. Jan 2023 | updated_on 31. Jan 2023

TESO sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Flotte holmer like ved Nyleia.

Friluftsområde BOF/Vestkystparken.no. Dete r mulig med longside fortøyning noen steder ellers svai eller dregg mot land. Solide bolter i fjellet.

Flotte svaberg og en fin badebukt med sandbunn på innsiden av ene holmen. Området har flere lune viker, men det kan være utsatt for sør og sørøstlig vindretning. Trafikk i Nyleia kan også gi noe sjø, men dette er ikke noe problem, men bør taes hensyn til om longside fortøyning.

Utsikt til Folgefonnen.

2 x helpful | written on 31. Jan 2023

TESO sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Lett ankomst og fortøyning til flytebrygge ved Landhandleriet. Litt liten kapasitet på flytebryggene. Man kan fortøye med dregg mot fri-området like ved hvor det er noen bolter i fjellet.

Hosanger er en svært lun havn i alle forhold og det blir varmt inne i pollen selvom det kan være kjølig ute i fjorden og på kysten.

1 x helpful | written on 13. May 2023 | updated_on 13. May 2023

TESO sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Lun havn. Varierende drift på kaien, kort vei å gå til Lindås Senter hvor dagligvare og diverse butikker finnes. Også kort til Westland Hotell.

Fortøyer ved flytebrygge.

Følg med i kartet og hold utkikk over Lindåspollene, samt vis aktsomhet gjennom Lindåssluse hvor strømmen kan sette svært sterkt.

1 x helpful | written on 13. May 2023

TESO sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Enkel adkomst via sør/øst siden av øyen. Anløp via nordre løp er og mulig, men noen grunner i sundet.

Man kan ligge på svai øst for øyen, eventuelt foran Vollane strand. Bukten er ganske dyp flere steder (20m +)

Øyen er friluftsområde. Fra gammelt av var dette en liten husmannsplass. Stedets historie er skiltet på øyen.

Flere steder er det bolter i fjellet for fortøyning med dregg.

Med jolle kan man komme inn til Eidsvåg hvor det går buss til Bergen sentrum.

1 x helpful | written on 28. Aug 2022 | updated_on 28. Aug 2022

TESO sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Flott naturhavn hvor svai, longside eller dregg mot land er mulig. Stor fin, langgrunn sandstrand. Ved vedvarende sterk sør/sørvestlig vind kan det være noe drag fra sjø i havnen.

Sandbunn, bolter i fjellet. Tilrettelagt med ilandstigningbrygger flere steder.

Lett adkomst fra havet, via Viksfjord er det mange grunner og skjær. Disse er merket i kartet, men ikke alt er merket i ‘terrenget’

1 x helpful | written on 28. Jul 2023

TESO sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Enkel adkomst, men vær oppmerksom på at området rundt Svenner er fullt av grunner og skjær. Det meste er merket i kartet men ikke i ‘terremget’.

Sandbunn og bolter i fjellet.

Uegnet for nordlige vinder. Ved vedvarende sterk vind kan det bli noe drag i sjøen.

Flott lagune med barnevennlig sandstrand. Gangsti til Svenner fyr og Fyrhavnen.

1 x helpful | written on 29. Jul 2023

TESO sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Volmene er noen små holmer/øyer/sund ut mot Skagerak. Det er en flott naturhavn med glattskurte svaberg. Her kan man fortøye longside eller med dregg. God hold for dregg. Det er ikke bolter i fjellet, men mange sprekker hvor medbrakte bolter kan settes. Lett innseiling fra nord/Viksfjord, fra sør er det noen grunner før sundet og også en smal passasje, men der er det god dybde.

Utsatt for vind fra sør/sørvest, og det kan være noe drag i sjøen hvis det er dønning utenfor. På bildene er det vindstyrke 10 m/s fra sv/ssv.

1 x helpful | written on 6. Aug 2022 | updated_on 6. Aug 2022

TESO sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Flott øygruppe like utenfor Nevlunghavn. Gresskledde og delvis glattskurte holmer.

Det er mange gode fortøyningsmuligheter (for motorbåt) blant de tallrike øyene. For seilbåt så er det grunt inne imellom holmene. Fortøyning med dregg mot land, det er også en ilandstigningsbrygge. Noen steder er longside mulig.

Det er en utedo på øyen. Det er også to små strender.

God beskyttelse for vind/sjø på innsiden.

1 x helpful | written on 6. Aug 2022 | updated_on 6. Aug 2022

TESO sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Flott poll/våg med mange ankring/fortøyningsmuligheter. Det er ikke bolter i fjellet så egne må medbringes. Fortøyning på svai eller dregg mot fjell. Longside er mulig noen steder.

Lett å navigere inn, stort sett gode dybder. Ved øyene/sundene like nord for pollen er det noen umerkede grunner, men disse er avmerket i kartet.

Det er flere flotte steder ved øyene i innseilingen.

1 x helpful | written on 31. Jan 2023

TESO sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Flott naturhavn. Lett innseiling fra leden i Nyhammersundet.

Fortøyning på svai eller med dregg mot land. Det er ikke bolter i fjellet så egne må medbringes. Det er flere steder å fortøye, i en vik er det også en flytebrygge som det er mulig å fortøye på. Denne er privat og tilhører en gård på andre siden av øyen.

Noe vegetasjon av lyng og furu kan gi mygg. Kort tur til Eivindvik hvor det er mulig å proviantere, vann, bensin/diesel etc. I Eivindvik er også Tusenårs-plassen/Gulating. Ett av de eldste tingstedene i landet.

1 x helpful | written on 31. Jan 2023

TESO sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Fortøyning mot sør/øst enden av holmen, eller lengre inn i vågen. Det er noe grunt i østlige løp, motorbåt går fint, mens seilbåt bør velge vestlige løp som er 2 meter. For øvrig direkte adkomst fra Landrosen. Ved vest/nordvestlig vind kan det være noe drag. God hold for dregg.

1 x helpful | written on 16. Feb 2023 | updated_on 16. Feb 2023

TESO sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Flott, godt skjermet naturhavn ytterst mot havet.

Lett adkomst, noen grunner som er merket.

For å komme til Vassøyene må man krysse åpne strekninger hvor det kan være tildels stor sjø. I Ytre Fensfjord og Fedjeosen er det også stor trafikk av nyttefartøy alt fra små kystbåter til supertankere. Hurtigruten passerer øst for Vassøyene.
Ankring: Fortøyning med dregg mot fjell, med dregg mot molo eller noen steder longside. Noen bolter i fjellet, medbrakte anbefales.

Ett sted er det fendret med bildekk, og det er her det er bolter i fjellet.
Området: Flott havn opprinnelig anlagt av sjøforsvaret. Ligger ytterst ut mot havet, med er skjermet for bølger/drag. Rikt fugleliv og fiske.

Flott utsikt fra toppen av øyen.

Kort avstand til Byrknesøy, hvor drivstoff, vann og proviant er tilgjengelig.

Vassøyene er fredet/vernet fuglereservat så ilandstigning er ikke tillatt mellom 1/4 og 1/8, jfr Forskrift om fredning av Vassøyene (https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1991-12-20-944/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1).

0 x helpful | written on 25. May 2022

TESO sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Flott naturhavn ytterst ved havet, vest for Byrknesøy. Er utsatt for vind fra vest, i såfall kan bukter lengre inn i sundene gi bedre le.

Innseiling enten fra havet via Grønøysund eller fra sør via Hjeltøysund. Nordre Grønøysun er ikke farbart grunnet liten dybde (ca 1 mtr).

I adkomsten er man utsatt for sjø fra havet. Adkomst via Hjeltøysund/sør krever at man følger med i kartet da det utfra Byrknes er såkalt paddemark, det er grunt i nordre del av Hjeltøysundet, ca 1,5-2 mtr.
Ankring: Med anker mot land eller event på svai. Noen fortøyningsbolter fra fiskeflåten. God dybde inn mot land, og god hold for dreggen.
Området: Flotte svaberg og fin utsikt til havet. Her er man i ødemarken og det er en ‘vill’ plass. Havørn i området og godt fiske. Flere bukter like ved har irrgrønn sjøbunn fra skjellsand.

Kort vei til Byrknes hvor vann, diesel og proviant er tilgjengelig.

0 x helpful | written on 25. May 2022

TESO sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Fra nord/øst siden i Lurefjorden finner man veien inn til et system av poller, viker, sund og holmer. Vær oppmerksom på noe strøm kan sette i sundet mellom Ådnøy og Engholmen.

Inne i pollene er det mange umerkede grunner og skvalpeskjær, de er merket i kart, men det er ingen stenger. Plassering i kart avviker også noe fra faktisk plassering.

Man bør ikke prøve å kjøre igjennom Veråsstraumen annet enn med jolle pga grunne i strømmen. Det er også til tider svært sterk tidevanns-strøm her.
Ankring: For dregg mot land eller svai. Noen få steder er det mulig med longside med gode/store fendre.

Ett vell av steder å fortøye. Her inne vil man finne lune plasser uansett vindretning. God hold for dregg i varierende bunn fra sand til mudderbunn.

Det er ikke bolter i fjellet, medbrakt er nødvendig. Noen steder kan man fortøye i trær.

Dybder varierer fra 1-2 meter til ca 30 meter.
Området: Mange fine og lune bukter. Flere steder er det gressbakker og grusstrender og flott sandbunn.

Det er endel vegetasjon i form av lyng og trær, noen steder grantrær.

Det er mulig å utforske Lindåspollene helt inntil Lindåsbrygge (hvor man kan gå til butikk) Vågseidestranda og Lindås Sluse via Veråsstrømmen, men kun små båter bør prøve å gå gjennom strømmen. Denne blir som en stri elv når tidevannet snur, det er og en grunne ved utløpet på Lindåssiden som ligger der det er naturlig å kjøre. Vær obs.

0 x helpful | written on 8. Jun 2022

TESO sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Ny betong flytebrygge og betong kai. Ca tre båtlengder på hver side av flytebryggen. Mulig å ligge med liten båt innerst i hopen på betong brygge.

Kai og flytebrygge er utsatt ved vind/bølger fra sv. Vi anløp med vind 12-15 ms sv retning og flytebryggen gynget kraftig.

Koselig sted med krigshistorie hvor bla Herdla Flyplass var base for tyske fly og forøvrig mange spor fra krigens dager.

Flott rullestein strand og sandstrand på Herdla. Lokale tilbydere kan tilby padling, vindsurfing canyoning/via ferrata.

0 x helpful | written on 20. Aug 2022

TESO sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Lett ankomst midt i leien ved Herdlesund/Herdlabroen. God dybde ved både kai og flytebrygge. Man kan også fortøye til betong kai innerst i hopen (på innsiden av flytebryggen, men helst litt mindre båter grunnet kailengde.

Fortøyning til kai eller flytebrygge. Særlig flytebryggen er utsatt for sjø og vind i sør/sørvestlig retning. Da vi var der kom det en vindråse som sørget for at flytebryggen rugget kraftig og bølgene slo over flytebryggen. Dette var i ca 12 ms retning sør/sørvest.

Mye krigshistorie på Herdla, i tillegg er det flott rullesteinstand på vestsiden, samt sandstrand ved gresssletten hvor flyplassen var.

0 x helpful | written on 20. Aug 2022

TESO sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Fin og godt beskyttet naturhavn lengst vest i Austrheim. Man kan navigere hit via Hjeltefjorden eller indre led fra Kjelstraumen dersom det er vind/sjø. Indre led går ikke med seilbåt grunnet flere broer og ledningspenn.

Lett å anløpe, noen grunner ved/i innløpet, men disse er merket i kartet og med staker.

Kai og bolter i fjellet. God hold for dregg i sandbunn.

Flott sandlagune innerst i bukten.

Sti fører opp på toppen av øyen med flott utsikt over Fedjeosen, Fedje, Holmengrå og havet i vest.

Flott sjøhusmiljø på Rongevær (gammelt fiskevær).

Øyen er friluftsområde i regi av Bergen Omland Friluftsråd. Sjekk gjerne deres kart på https://www.vestkystparken.no

0 x helpful | written on 1. Sep 2022 | updated_on 1. Sep 2022

TESO sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Grei innseiling
Fortøying: Longside/uterigger ved flytebrygger eller longside event med dregg mot kai. Ca 5-10 meter dybde.

Hurtigbåt Bergen- Sogn stopper/passerer. Denne gir endel sjø, men man ligger fortøyed bak tunge betongbrygger som demper dette noe. Utsatt for vind fra nord, men fortøyer man innerst ved landhandelen er det likevel le.
Området: Hyggelig gjestehavn med spisested/pub.

Stauten av Kong Olav er plassert her. Det er også amfi for konserter/festival. Informasjonsenter om oppdrett av laks og ett lite museum.

Flott, ærverdig handelsted som er verdt ett eller flere besøk. Utkant festival arrangeres i juli.

Man kan gå tur på veien innover.

0 x helpful | written on 8. Jun 2022

TESO sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Enkel innseiling fra øst. Seilbåter bør være oppmerksom på kraftledning. Ved innseiling fra øst er det en kraftledning med friseilingshøyde på 14 meter. Ved innseiling fra vest er det en trang passasje med dybde på 3,5 meter, og bredde estimert til 4-6 meter.

Small floating dock, about 3m depth
Hernar er en av flere bebygde øyer nord for Hellesøy. 6 innbyggere bor fast på øyen, men mange flere har fritidsbolig.
Fortøying: En fortøyer innenfor rutebåtkaien, per Juni 21 er kommunekaien ufendret. Rutebåt anløper den fendrede delen av kaien.

Det oppfordres ikke til å fortøye ved private kaier.

Det bør ikke fortøyes med dregg da det er sjøkabel i sundet.
Området: Lun havn ytterst mot havet, men skjermet for svell/drag og man ligger trygt fortøyet.

Øyene har aner tilbake til vikingtiden. Den gang lå båtene her og ventet på gunstig vind før de la ut.

Til tross for at stedet mangler alle fasiliteter oser øyen av sjarm. Små asfalterte veier med gatenavn og fotgjengerovergang (til tross for bilfri øy) gjør Hernar verdt et besøk.

0 x helpful | written on 25. May 2022

TESO sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Marmorøyene ligger midt i Nordåsvannet, tilgjengelig via strømmen på Straume fra Dolviken/Grimstadfjorden.

I strømmen setter vannet opp i 5-6 knop avhengig av tidevannet. Ellers lett tilgjengelig uten nevneverdige hinrdinger.

Grunnet Straumebro egner ikke dette stedet seg for seilbåter.
Ankring: Fortøyning i hovedsak med dregg mot land, men mindre båter (<26 fot) kan ligge på flytebrygge, denne er dog kun egnet for kortere opphold.

Bolter i fjellet flere steder i hovedsak i området rundt broene.
Området: Friluftsområde drevet av BOF.

Fine badeviker, svaberg, gresssletter, gapahuk, stupebrett, gangbroer og gode stier i skogen.

Interessant øy da det i eldre tider har vært marmorbrudd som blant annet har levert marmor til Christianborg slott i København.

Øyen har også bøkeskog.

0 x helpful | written on 23. May 2022

TESO sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Beliggende i/rett ved indre led ca 10 nm nord for Bergen. Holmen ligger lunt og trivelig til i Alverstraumen. Holmen er friområde tilhørende BOF.

Det er strøm i Alverstraumen. Ankring bør skje på vestsiden av holmen. Grunner i området er merket med staker. Lett adkomst fra begge løp, vær oppmerksom på at strømmen kan sette sterkt på de smaleste strekkene i Alverstraumen.

0 x helpful | written on 30. Jun 2023

TESO sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Fortøyning med dregg mot land på vestsiden eller langs godt fendret kai på østsiden. En del trafikk på holmens østside kan gi bølger langs kaien.

Holmen ligger lunt til for alle vind retninger. Særlig på dager med kjølig trekk fra nord er dette en fin plass.

0 x helpful | written on 30. Jun 2023 | updated_on 30. Jun 2023