Important: We have just updated a lot of the map symbols, but have not had time to update the explanations below. It will be fixed in a few days (written Friday 25. august)

Tegnforklaringer

Her er en kort beskrivelse av ikonene du finner i kartene og på havnesidene. På kartene har de fleste ikoner farger, mens havnesidene stort sett bruker ikoner i svart og hvitt.

Havnetyper:

Gjestehavn

Naturhavn

Fortøying:

Til kai eller flytebrygge. Gult omriss i kartet viser gjesteplasser.

På svai med eget anker

Svaibøye

Mot land eller svaberg

Fortøyningsbolter

Fasiliteter:

Landstrøm

Ferskvann til båt

Toalett

Dusj

Vaskemaskin

Kloakktømming

Drivstoff

Lekeplass for barn

Badeplass

Badstue

Grillområde

crane

slipway

Annet:

Oversiktsbilde. Pilen viser retningen bildet er tatt i.

Favoritthavner

Steder hvor fritidsbåter tidligere har overnattet. Brukes som indikasjon på ankringsplasser, muligheter til å fortøye mot land og hvor du finner gjesteplasser i havner. Dataene baserer seg på delte AIS posisjoner og det er litt unøyaktigheter i dataene.