Contributions by SY Gabbiano

SY Gabbiano has uploaded 43 images and written 16 reviews. Click on the images and reviews below to see the harbour pages.

SY Gabbiano is a top contributer to this site. See all the top contributing users.

Images

See an image you like? Please click the 👍 below the image to let SY Gabbiano know you liked it. The images are sorted by popularity.

Uskedal Båtlag

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 30. Aug 2022

Uskedal Båtlag

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 30. Aug 2022

Værlandet

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 31. Jul 2022

Svanøybukt

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 31. Jul 2022

Leirvik Gjestehavn

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 31. Jul 2022

Nordhuglo

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 6. Aug 2023

Botnen, Fyksesund

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 6. Aug 2023

Kleppholmen Marina

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 6. Aug 2023

Storebø

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 19. Aug 2023

Storebø

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 19. Aug 2023

Feste

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 13. Jul 2022

Sundal Camping

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 26. Jan 2022

Uskedal Båtlag

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 30. Aug 2022

Uskedal Båtlag

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 30. Aug 2022

Uskedal Båtlag

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 30. Aug 2022

Nordhuglo

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 5. Aug 2023

Tysnes Sjø og Fritid Gjestehavn - Uggdal

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 5. Sep 2022

Tysnes Sjø og Fritid Gjestehavn - Uggdal

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 5. Sep 2022

Tysnes Sjø og Fritid Gjestehavn - Uggdal

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 5. Sep 2022

Værlandet

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 31. Jul 2022

Sørbøvåg Brygge

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 31. Jul 2022

Eivindvik Gjestehavn

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 31. Jul 2022

Eivindvik Gjestehavn

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 31. Jul 2022

Strusshamn

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 31. Jul 2022

Strusshamn

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 31. Jul 2022

Botnen, Fyksesund

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 6. Aug 2023

Botnen, Fyksesund

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 6. Aug 2023

Botnen, Fyksesund

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 6. Aug 2023

Kleppholmen Marina

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 6. Aug 2023

Kielstraumen

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 13. Jul 2022

Kleppholmen Marina

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 6. Aug 2023

Kielstraumen

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 13. Jul 2022

Kleppholmen Marina

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 6. Aug 2023

Telavåg Båtlag

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 6. Aug 2023

Telavåg Båtlag

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 6. Aug 2023

Storebø

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 19. Aug 2023

Storebø

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 19. Aug 2023

Storebø

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 19. Aug 2023

Storebø

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 19. Aug 2023

Vestre Kobbavågen

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 27. Jul 2021

Vestre Kobbavågen

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 27. Jul 2021

Vestre Kobbavågen

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 27. Jul 2021

Sundal Camping

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 26. Jan 2022

Reviews

See a helpful review? Please click the 👍 below the review to let SY Gabbiano know that you found it helpful.

SY Gabbiano sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Havna er godt beskyttet uansett vindretning. Leia inn er godt merket. Om en kommer sørfra er det høydebegrensning på 15meter pga bro. Da kan en i stedet velge Fonnes Straumen, broa ser er 25meter.
Kilstraumen brygge har god og hyggelig restaurant.

Flytebryggene har god dybde. Ved kaia er det variabel dybde, dypest ved bygget som heter "Naustet".

3 x helpful | written on 13. Jul 2022

SY Gabbiano sier:

beskrivelse

Flytebrygge og kai, større båter må ligge på utsiden av flytebryggene eller kaien.
Noe utsatt for bølger fra hurtigbåter, viktig å fendre godt.
Skal ha omegnen beste hamburgere!

2 x helpful | written on 13. Jul 2022

SY Gabbiano sier:

beskrivelse

Ankring: Man kan fortøye med dregg mot land, eller man kan ankre opp. God sandbunn Området: Hele Lysøyen har fine opparbeidede stier rundt hele øyen. Det er tilrettelagt med benker der en har utsikt ut over Krossfjorden. Sommervillaen til Ola Bull ligger her, den er normalt åpen for besøk og konserter på sommerhalvåret. Sommeren 2021 og 2022 er den stengt for renovering. Det finnes en kai og en flytebrygge på andre siden av øyen, i nærheten av Ole Bull Villaen. Flytebryggen er 12 m kan kan benyttes til fortøying til klokken 22:00. Kaien blir brukt av rutebåt og beboere på øyen, eventuell fortøying til den må avtales på forhånd.

2 x helpful | written on 9. Jun 2021

SY Gabbiano sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Nord i Austevoll på Krossøya. Kommer en fra sør er det ingen hindringer. Kommer en fra nord, kan en gå på vestsiden i Upselesundet, obs på høyspent ca 20m. En kan også gå på østsiden via Krosshamnsundet i godt merket lei.
Ankring: God ankringsplass med sandbunn med godt feste. Dybde 5 - 10 meter avhengig av hvor langt inn en går. Noen bolter festet i fjellet. Ukjent tilstand på disse. Kan merke litt sjø fra sør, ellers veldig rolig havn.
Området: Området er ganske gjengrodd og krever godt fottøy for turer på land. Fint område å padle i.

2 x helpful | written on 27. Jul 2021

SY Gabbiano sier:

beskrivelse

God beskyttet havn med enkel innseiling. Havnen består av kaier, flytebrygge og båser. Båser som kan brukes til gjester er merket med "ledig" Ved flytebryggen er det god dybde, i båser og ved deler av kaien er det enkelte plasser svært grunt. Dette gjelder spesielt bak moloen. Butikk ca 50 meter fra havnen. Veldig fine turområde. En kan velge om en vil gå langs fjorden eller høyt til fjells.

1 x helpful | written on 30. Aug 2022

SY Gabbiano sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Havn med god dybde. Kan fortøye til kai eller tre forskjellige flytebrygger. Obs! Det er forskjellige eiere så det er lurt å sjekke oppslag for å se hvem en skal betale til. Fint tilrettelagt turstier. Fine badeområder, både i fjorden og Kyrkjevatnet. Bakeri med museum ca 10 min gåtur fra havnen. Bar og spiseri på kaien. Butikk ca ti min gåtur fra kaien.

1 x helpful | written on 5. Sep 2022

SY Gabbiano sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Ny fin kai og flytebrygge. Har fått dårlig på marin kvalitet på grunn av lav "port" en må gå under for å komme i land fra flytebryggen. Se bilde. Denne er vanskelig å se i mørket. Har meldt fra til havnen og håper de endrer det.
Godt merket innløp og god dybde i hele den nye delen.

1 x helpful | written on 19. Aug 2023 | updated_on 19. Aug 2023

SY Gabbiano sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Mulighet for fortøyning både ved flytebrygge og kai. Ved flytebryggen er dybden over 3 meter på fjære sjø. Kaien har varierende dybde, deler av den egner seg ikke til seilbåt. Kaien som ligger tvers ovenfor innløpet til havnen, er svært utsatt for bølger og vind.

1 x helpful | written on 31. Jul 2022

SY Gabbiano sier:

beskrivelse

Det er ikke tilgang til diesel, på tross at at det står skilt om det. Ca en km å gå til butikk.

1 x helpful | written on 31. Jul 2022

SY Gabbiano sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Svært gode brygger med god dybde for seilbåter. Det er foreløpig ikke toalett eller dusjfasiliteter i havna. Ved behov kan en benytte toaletter ved Jokerbutikken i dens åpningstider. Vannet kan drikkes, men det er bare filtrert elvevann så ved mye nedbør (stor elv) er det kanskje ikke dette vannet en ønsker å fylle på tanken. Når det er liten vannføring er det bedre.

Det er ingen badestrand i umiddelbar nærhet men i østenden av kaien er det laget til med stupebrett og trapper som gjør det enkelt å komme opp på bryggene igjen for de som vil bade. Bryggen er også veldig godt tilrettelagt for de som ønsker å fiske, det er benk til å sløye fisken på og vask til å skylle den i.

1 x helpful | written on 3. Aug 2023 | updated_on 6. Aug 2023

SY Gabbiano sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Området er veldig fint, men kaiene er ikke så gode spesielt for større båter. Havna er vind og bølgeutsatt og urolig.

1 x helpful | written on 3. Aug 2023

SY Gabbiano sier:

beskrivelse

Enkelt tilkomst i et veldig flott naturområde. Egentlig mer enn uthavn med flytebrygge enn gjestehavn. Fine turområder, spesielt om en liker å gå på fjellturer. På høsten er det mye sau i området, hunder på passes på.

1 x helpful | written on 6. Aug 2023

SY Gabbiano sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Svært godt beskyttet havn med god flytebrygge. Området har mye histore, spesielt fra krigen da Telavåg var sentral der.

1 x helpful | written on 6. Aug 2023

SY Gabbiano sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Gjestehavnen er endel av servicetilbudtet til campingplassen. Enkel innseiling. God dybde ytterst ved flytebryggen. Det blir ganske grunt jo nærmere land en kommer, og har og observert seilbåter langs enkelte av bryggene mot land. Kaien tilhører gjestgiveri, er egentlig ikke gjestehavn men en kan få tillatelse til å ligge der dersom en spør. Flytebryggen tas inn på vinteren.
Fortøying: En lang flytebrygge samt endel kaier langs land. Ganske grunt ved enkelte av kaiene.
Området: Flott turområde hvor en tur opp til Bondhusvannet/breen er obligatorisk. Vil du gjøre mere av det kan en gå Keserstien til til Fonnabu ved Folgefonna.

0 x helpful | written on 26. Jan 2022

SY Gabbiano sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Enkel innseiling. Fortøyer i flytebrygge som har god dybde (over 4m). Butikk og mulighet for dieselfylling på kaien.

0 x helpful | written on 31. Jul 2022

SY Gabbiano sier:

beskrivelse

Trang og urolig havn, lite besyttelse i forhold til bølger både fra vær og vind men også fra all trafikken på fjorden utenfor. Deler av kaien er betongkai uten beskyttelse. Egner seg best for mindre båter.

0 x helpful | written on 31. Jul 2022