Contributions by S/Y Aminda RockShore Sailing

S/Y Aminda RockShore Sailing has uploaded 19 images and written 5 reviews. Click on the images and reviews below to see the harbour pages.

Images

See an image you like? Please click the 👍 below the image to let S/Y Aminda RockShore Sailing know you liked it. The images are sorted by popularity.

Selsøyvik Handelsted

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 2. Jul 2021

Honningsvåg Båthavn

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 7. Jun 2021

Klintholm Havn

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 17. Jul 2022

Sørfugløy

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 5. Jul 2021

Klintholm Havn

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 17. Jul 2022

Selsøyvik Handelsted

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 2. Jul 2021

Tomma

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 2. Jul 2021

Honningsvåg Båthavn

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 7. Jun 2021

Ona Gjestebrygge

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 7. Jun 2021

Tvillingholmen

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 3. Jul 2021

Tvillingholmen

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 3. Jul 2021

Engen brygge

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 4. Jul 2021

Engen brygge

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 4. Jul 2021

Engen brygge

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 4. Jul 2021

Honningsvåg svaiplass

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 4. Jul 2021

Sørfugløy

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 5. Jul 2021

Sørfugløy

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 5. Jul 2021

Sørfugløy

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 5. Jul 2021

Svolvær - Lamholmen

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 18. Jul 2021

Reviews

See a helpful review? Please click the 👍 below the review to let S/Y Aminda RockShore Sailing know that you found it helpful.

S/Y Aminda RockShore Sailing sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Behinde the pier to.
Fortøying: Flytebrygge lengst inn i havna med plass til ca 4 båter.
Når vi var der i juli 21 var det ikke betjent havnekontor, det fantes heller ikke strøm eller vann og bryggeanlegget fremstod som særdeles dårlig vedlikeholdt.
Kabelvåg var en koselig liten plass, men vi valgte å flytte oss till Nyvågar og heller ta spaserturen inn til Kabelvåg.

1 x helpful | written on 18. Jul 2021

S/Y Aminda RockShore Sailing sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Innseiling fra sørøst. Fortøyer longside på trebrygger eller mellom påler i de to indre havnene. Kan også ligge longside i Fiskehavnen, men da mot kai med gummidekk

1 x helpful | written on 17. Jul 2022

S/Y Aminda RockShore Sailing sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Det er to brygger rett utenfor hotellet i det man kommer inn, men der er det ikke lov å fortøye da de benyttes til bad og fiske for rorbuenes gjester. Fortsett inn ved rorbuene, så finner du gjesteplasser på flytebrygger lengst inn i Vika utenfor rorbuene.
Det er god dybde og fint plass til båter opp til 50 ft.
Fortøyes longside på enden av brygga eller i bås som er ca 8 x 8 m.

1 x helpful | written on 18. Jul 2021

S/Y Aminda RockShore Sailing sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: To nye fine betong flytebrygger der man ligger longside.
God plass til ca 12 -16 middels store båter longside og det er også plass til å ligge to utanfor hverandre.
God dybde og ellers en fin og lun brygge som stikker ut fra bølgebryteren under brua mot Lamholmen. Litt bortenfor det verste støyet ved torget.

0 x helpful | written on 18. Jul 2021

S/Y Aminda RockShore Sailing sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Bryggen tilhører Norsk Havbrukssenter på Toft. Det er plass til to middels store båter longside.
For avtale om å benytte bryggeplass:
Kontakt:
75 57 75 00
post@havbrukssenter.no

0 x helpful | written on 10. Jul 2021