Contributions by Johan Almqvist

Johan Almqvist has uploaded 3 images and written 21 reviews. Click on the images and reviews below to see the harbour pages.

Johan Almqvist is a top contributer to this site. See all the top contributing users.

Images

See an image you like? Please click the 👍 below the image to let Johan Almqvist know you liked it. The images are sorted by popularity.

Brotsøbukta

natural_harbour

1 liker bildet

Image uploaded on 28. Jul 2022

Bukkholmane

natural_harbour

1 liker bildet

Image uploaded on 7. Jun 2021

Mandal Gjestehavn

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 7. Jun 2021

Reviews

See a helpful review? Please click the 👍 below the review to let Johan Almqvist know that you found it helpful.

Johan Almqvist sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Liten gjestehavn med båser på innside av flytebrygge og longside på utsiden. Utsiden utsatt for noe bølger når losbåten kommer og går. Vær obs på grunne på utsiden av flytebryggen nærmest landgangen, mindre enn 2 meter ved lavvann.

Butikk (velassortert Joker), drivstoff og liten utstyrsbutikk (Kystedepotet) like ved.

2 x helpful | written on 15. May 2023

Johan Almqvist sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: På østsiden av innløpet til Trysfjorden. God dybde ytterst ved flytebryggene, også ved Skottebergholmen.
Fortøying: Flytebrygger og kai ved landhandel og bunkers. Egen gjestebrygge for longside midterst. Her er det dybde over 3 m helt inn til landgangen. Strømstolpe noen meter inn til venstre fra denne brygga. Hjemmeside

2 x helpful | written on 14. Jun 2021 | updated_on 17. Jul 2022

Johan Almqvist sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

3,0 meter dybde i den innerste båsen på den nordlige brygga utenfor moloen.

2 x helpful | written on 9. Jul 2022

Johan Almqvist sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Seilforeningens havn på Steilene ligger i sundet mellom Storsteila og Persteila. De faste installasjonene ligger på Persteila. Persteila er en del av friområdet Steilene. Gjesteplassene finner du langs de faste trebryggene samt på nordsiden av flytemoloen. I tillegg vil man finne gjesteplasser på de to flytende utstikkerne. Disse er merket med grønne skilter. Vanligvis vil det være minst 20 gjesteplasser tilgjengelig. I helgene vil mange av de faste båtene være på tur. Da blir det flere grønne skilter og antallet gjesteplasser øker betraktelig. Havnevakta hjelper alle med å finne en passende plass.
Fortøying: Havna er beskyttet av rausmolo og flytende bølgebryter i sør. Øvrig sektor er beskyttet av øyene og Nesoddlandet. Havna påvirkes av trafikksjø og sterk vind. Dette krever sjømannsmessig fortøyning og påpasselighet. Når dette observeres ligger man trygt. Det viser 25 års driftserfaring. Gjestebåter skal ikke ankre opp ved tillegging. Flytebryggene holdes på plass av bunnstrekk som uvegerlig fører til at ankeret setter seg fast. Dybdeforholdene varierer fra 1,5m til 10 m.
Området: I klubbhuset til Nesodden Seilforening er det kiosk/kafé. Vaflene er kjent for å være spesielt gode! Mange barnefamilier besøker Steilene om sommeren. Krabbefiske er en favoritt og barna finner ofte andre lekekamerater på øya. Grilling er tillatt på land. Benytt gjerne oppsatte griller. Egne griller må ikke benyttes på bryggene i havna eller nær bygninger. Bading i havna frarådes av sikkerhetsmessige årsaker. Bruk heller stranda og badeflåte syd for moloen eller stranda syd for fabrikkbygningen. Søppel kastes i kontainere på brygga nord for fabrikkbygningen. Der er en egen kontainer for glass og metall. Septikkstasjonen ligger også her. Man fortøyer på sydsiden av betongbrygga. Havn og klubbhus med kiosk og kafe drives på dugnad av medlemmer i Nesodden Seilforenings. Inntekten går uavkortet til drift av foreningen.

1 x helpful | written on 1. Jun 2021

Johan Almqvist sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Dårlig ankerfeste, fortøying mot land er å foretrekke. Mange muligheter på alle sider utenom den østlige hvor det er hytter (og langgrunt).

Utedo både på Bukkholmene og på Askerøya, 50m inn på land fra friområde-skiltene begge steder.

Søppel på egen brygge på Askerøya.

I hovedsesongen er det salg av bakevarer og is fra småbåter.

1 x helpful | written on 11. Jul 2022

Johan Almqvist sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Stort område syd og vest for rød lykt ULEHOLMEN N.
Ankring i mudder ca 6-8 meter. Noe båttrafikk men mindre enn andre steder i området.
Færre private bøyer her enn lengst sør i sundet.

1 x helpful | written on 28. Jul 2022 | updated_on 28. Jul 2022

Johan Almqvist sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Del av et større friområde. Små brygger og bolter i fjellet mange steder.

1 x helpful | written on 15. Jul 2023

Johan Almqvist sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Dette er en havn som blir tørr på lavvann. Ikke egnet for kjølbåter.

1 x helpful | written on 20. Jun 2023

Johan Almqvist sier:

beskrivelse

Renna utenfor hovedøya på Chausey har dybde for seilbåter på lavvann. Fortøyning baug og akter til utlagte bøyer.

1 x helpful | written on 19. Jul 2022

Johan Almqvist sier:

beskrivelse

Bøyene V2 og V5 nærmest flytebrygga er forbeholdt besøkende. Disse faller tørt ved lavvann, slik at denne havna ikke egner seg for kjølbåter.

Kun lokalkjente bør gå inn i havna når vannstanden er under 11 meter over null. Over 11 meter over null er fra rundt 2 timer før til 2 timer etter flo.

1 x helpful | written on 19. Jul 2022

Johan Almqvist sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Hotell med gjestebrygge - se https://holmsburesort.no/

1 x helpful | written on 27. Jun 2023

Johan Almqvist sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Gjestebrygge med longside fortøying ytterste del av ytterste flytebrygge. Ikke strøm.

1 x helpful | written on 22. Jul 2022

Johan Almqvist sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Spahotell med gjestebrygge - se https://sonspa.no/gjestebrygge/

1 x helpful | written on 27. Jun 2023

Johan Almqvist sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

God havn med flytebrygger og 3-4 meters dybde. Reguleringen av vannstanden i denne havna er med en terskel som har 2,5 meter dybde når lysene er grønne. Portåpningene ligger på https://ports-manche.com/portes-marees?ref=5bba47f96332647ba50001a4
150 gjesteplasser. Bruk VHF kanal 9 på engelsk eller fransk for å rope opp havnekontoret.
Drivstoff i havna, flere båtutstyrsbutikker, verksteder og dagligvarer i umiddelbar nærhet.

1 x helpful | written on 22. Jul 2022 | updated_on 22. Jul 2022

Johan Almqvist sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: God dybde midt i sundet. Noe utsatt ved sønnavind.
Ankring: Mange titals meter med kai, dybde varierer mellom 1 og 3 meter. I høysesongen fortøyes det med hekkanker og baug til kai.
Området: Fint friområde som vedlikeholdes av Kristiansand kommune.

0 x helpful | written on 27. May 2021

Johan Almqvist sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: I den sørlige bukta er det ankring eller fortøyning mot land. Flere longside-muligheter til fjell for motorbåter, men kun enkelte steder for kjølbåter.
Ankring: Ankringsdybde 7-10m
Området: De fleste fasilitetene ligger i den delen av havna som er beskrevet son "Stokken" (søppel, utedo, brygger).

0 x helpful | written on 9. Jun 2021

Johan Almqvist sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Steilene, vest for Alværn, Nesodden. Merk: Bøye ble flyttet i 2012 ca 80 meter mot nordøst pga fuglereservatet på Knerten
Ankring: 13 meter
Området: Steilene er en øygruppe på vestsiden av Nesodden, bestående av fem øyer. Steilene er tilrettelagt som friluftsområde. i 1997 ble øyene kåret til årets friluftsområde i Oslo og Akershus. På den ytterste øya, Fyrsteilene, er det kystledhytte. Her holder har også kunstneren Tony Larsson tilhold. Bøya ligger mellom Storsteilene og Knerten. Sistnevnte er fuglereservat med ilandsstigningsforbud mellom 15. april og 15. juli. Gjesteplasser på Persteilene. Her er det også en barnevennlig sandstrand. Flere steder med gode oppankringsmuligheter. Serviceanlegg på Persteilene

0 x helpful | written on 30. May 2021

Johan Almqvist sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Her ligger det ruiner etter et sildekokeri.
Ankring: Liten jollebrygge mot nord. Større båter kan ligge mot fjellet.
Området: Ruiner av et sildekokeri.

0 x helpful | written on 28. May 2021

Johan Almqvist sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Gjestehavn ved utstikkeren innenfor den ytterste flytebryggen.
Fortøying: Gjesteplasser på kommuenbrygga mellom brygge 3 og 4 på sørøstsiden av bukta.
OBS! I 2022 er det planer om å oppgradere denne havna, derfor bør man sjekke ut om brygga er åpen på forhånd ved å ringe havensjef på +47 925 70 208.
Området: Sjekk ut Hovedøya

0 x helpful | written on 7. Apr 2022

Johan Almqvist sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Gjestehavnen ligger bak en steinmolo som gir god beskyttelse.
Fortøying: Longside flytebrygge til styrbord innforbi moloen er ren gestebrygge. Kai innerst er reservert for fiskefartøy. To flytebrygger med båser lengre inn, hvor ledige plasser for gjester merkes med grønne skilt.
Området: Båly er et lite tettsted i sørenden av Spangereidkanalen.

0 x helpful | written on 1. Jun 2021

Johan Almqvist sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Havnen og fyret vedlikeholdes av Mandal kystlag.
Ankring: Kaianlegg for motorbåter i bukta nordøst på på Indre Hattholmen (den nordvestlige øya). Seilbåter kan fortøye longside til bolter i fjellet noe lengre øst.
Området: Fin utsikt fra toppen av holmen, ved fyret.

0 x helpful | written on 1. Jun 2021