Contributions by FG

FG has uploaded 34 images and written 14 reviews. Click on the images and reviews below to see the harbour pages.

FG is a top contributer to this site. See all the top contributing users.

Images

See an image you like? Please click the 👍 below the image to let FG know you liked it. The images are sorted by popularity.

Barmane

natural_harbour

1 liker bildet

Image uploaded on 8. Oct 2023

Goddehamn - Rolvsnes

natural_harbour

1 liker bildet

Image uploaded on 9. Oct 2023

Kviteklubben, Søre Dåfjorden

natural_harbour

1 liker bildet

Image uploaded on 17. Aug 2023

Roaldsfjorden

natural_harbour

1 liker bildet

Image uploaded on 30. Jul 2023

Hognåsvika

natural_harbour

1 liker bildet

Image uploaded on 30. Jul 2023

Grebbevikodden

natural_harbour

1 liker bildet

Image uploaded on 30. Jul 2023

Nautøya

natural_harbour

1 liker bildet

Image uploaded on 8. Jul 2022

Indre Arna

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 8. Jul 2022

Batnfjord Småbåthavn

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 18. Jul 2022

Goddevågen

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 8. Oct 2023

Stryn Båtforeining

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 18. Jul 2022

Stryn Båtforeining

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 18. Jul 2022

Stryn Båtforeining

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 18. Jul 2022

Goddehamn - Rolvsnes

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 9. Oct 2023

Langøya - Fitjar

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 10. Oct 2023

Kviteklubben, Søre Dåfjorden

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 17. Aug 2023

Sirevåg

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 11. Sep 2023

Hognåsvika

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 30. Jul 2023

Roaldsfjorden

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 30. Jul 2023

Roaldsfjorden

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 30. Jul 2023

Hognåsvika

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 30. Jul 2023

Nautøya

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 8. Jul 2022

Grebbevikodden

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 30. Jul 2023

Indre Arna

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 8. Jul 2022

Indre Arna

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 8. Jul 2022

Indre Arna

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 8. Jul 2022

Batnfjord Småbåthavn

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 18. Jul 2022

Batnfjord Småbåthavn

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 18. Jul 2022

Vestre Goddeploven / Slottet

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 15. Oct 2021

Goddevågen

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 15. Oct 2021

Goddevågen

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 15. Oct 2021

Kvalvåg

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 8. Jul 2022

Kobbavika

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 8. Jul 2022

Bondeholmen

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 8. Jul 2022

Reviews

See a helpful review? Please click the 👍 below the review to let FG know that you found it helpful.

FG sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Fin bukt med to fortøyningsbolter og flere trær som det kan fortøyes i. Ca. 50 høydemeter oppe i åsen går det tursti, rundtur over Dyvikesåta.

1 x helpful | written on 17. Aug 2023

FG sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Skilt med ankringsforbud gjelder trolig bare inne ved land i SW. Men sjekk oppdatert kart.

1 x helpful | written on 8. Jul 2022 | updated_on 8. Jul 2022

FG sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Gjesteplassene er på avlåst område.

1 x helpful | written on 18. Jul 2022

FG sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

God dybde på begge sider av flytebrygge.

Turstier. Blant annet ny sti opp til dagsturhytte.
https://ut.no/turforslag/1111454748/dagsturhytta-pa-barmane-rundtur-fra-helgeplass-via-dagsturhytta-kurebu

1 x helpful | written on 8. Oct 2023 | updated_on 8. Oct 2023

FG sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Grei innseiling mellom buede plast bølgebrytere. Gjesteplasser på innsiden av bølgebrytere? Obs bunkringsplass innerst på sø bølgebryter.

Utsettingsrampe (150 kr for ikkemedlemmer)

1 x helpful | written on 18. Jul 2022

FG sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Gammel skutehavn. For litt spesielt interesserte. Bratte berg. Noen gamle fortøyningspullerter.

Litt utsatt for vind og bølger fra sørvest.

1 x helpful | written on 9. Oct 2023

FG sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Ankring: Dybde 9-13m, mudderbunn. God svaiplass, men også mulig å ligge med akterdregg og landtau enkelte plasser. I innløpet er det et skilt som angir kabel - ankring forbudt. Men den kabelen går i følge kartet tett inntil land på nordsiden, og en må kunne anta at skiltet gjelder bare for det området.

1 x helpful | written on 15. Oct 2021 | updated_on 8. Jul 2022

FG sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Gammelt steinbrudd, enkel innseiling fra Mølstravåg.
Ankring: Grove steinkaier. Det er mulig å ligge longside med god fendring, men det er gjerne best å ligge med dregg, eller tau tvers over bukten.
Området: Ganske lett tur til Ryvarden fyr, merket sti, rundtur.

0 x helpful | written on 15. Oct 2021 | updated_on 30. Jul 2023

FG sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Mindre båter kan gå ut "Dørastokkjen i NØ. Større båter må gå inn fra noe værhardt farvann i SV.
Ankring: Det er mulig å komme inntil med baugen noen steder, selv for seilbåter. Det er også plass til å ligge på svai. Litt trafikk av mindre båter og turist RIB
Området: Fine knauser med utsikt, og en grunn "lagune" hvor det ofte er god badetemperatur.

0 x helpful | written on 16. Oct 2021

FG sier:

beskrivelse

Området: Fin tur opp på Goddestakken. Det er enklest å gå inn i Goddevågspøyla med jolle, derfra går det sti. Men det er også en alternativ fortøyningsplass (ved tre) på Goddestakksiden, hvor man kan komme inntil med baugen.

0 x helpful | written on 15. Oct 2021 | updated_on 8. Oct 2023

FG sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Fortøyning til steinkai. Sommer 2022 er kaien under restaurering. Det er mulig å ligge på ytterste del, men det kreves god fendring.

0 x helpful | written on 7. Jul 2022

FG sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Det beste er kanskje å ha en tamp i land, for det er en vannledning ute i sundet. Det er også mulig å fortøye med tamper begge veier over bukten. Obs. grunne på 1.7m. Det er relativt greit å komme i land uten jolle. En kort tur i utmark fører en inn på stinettet på Hisøy.

Ved nordlig vind kan en legge seg på sørvestsiden av neset.

Rundt hele Hisøy er det grunner og skjær på litt uventede steder, og litt unøyaktig angitt i kart.

0 x helpful | written on 8. Jul 2022 | updated_on 8. Jul 2022

FG sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Fortøyningsbolter langs neset. Bra dybde helt inn for seilbåter, men vær obs på grunne områder lenger ute.

Friområde. Tursti til Hognåsen

0 x helpful | written on 30. Jul 2023

FG sier:

beskrivelse

https://www.frivest.no/lokalt/fitjar-kommune/langoya

0 x helpful | written on 10. Oct 2023