Contributions by Jonny Sollid

Jonny Sollid has uploaded 34 images and written 13 reviews. Click on the images and reviews below to see the harbour pages.

Jonny Sollid is a top contributer to this site. See all the top contributing users.

Images

See an image you like? Please click the 👍 below the image to let Jonny Sollid know you liked it. The images are sorted by popularity.

Hamn i Senja

marina

2 liker bildet

Image uploaded on 8. Jul 2021

Hamn i Senja

marina

2 liker bildet

Image uploaded on 8. Jul 2021

Hamn i Senja

marina

2 liker bildet

Image uploaded on 8. Jul 2021

Senjahopen

marina

2 liker bildet

Image uploaded on 3. Jul 2021

Sommarøya

marina

2 liker bildet

Image uploaded on 29. Jun 2021

Husøy Marina

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 30. Jun 2021

Husøy Marina

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 30. Jun 2021

Lurøysundet - Færøya

natural_harbour

1 liker bildet

Image uploaded on 8. Jun 2021

Henningsvær - Vågan

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 30. Jul 2021

Andenes Østre Havn Marina KF

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 10. Jul 2021

Ersfjord havn

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 5. Jul 2021

Skålvær

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 6. Jun 2021

Skålvær

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 6. Jun 2021

Sommarøya

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 29. Jun 2021

Lysøen gjestebrygge - kun dagsbesøk

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 5. Jun 2023

Lysøen gjestebrygge - kun dagsbesøk

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 5. Jun 2023

Lysøen gjestebrygge - kun dagsbesøk

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 5. Jun 2023

Nordmela

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 13. Jul 2021

Nordmela

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 13. Jul 2021

Andenes Østre Havn

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 10. Jul 2021

Andenes Østre Havn

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 10. Jul 2021

Andenes Østre Havn Marina KF

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 10. Jul 2021

Andenes Østre Havn Marina KF

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 10. Jul 2021

Ersfjord havn

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 5. Jul 2021

Ersfjord havn

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 5. Jul 2021

Ersfjord havn

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 5. Jul 2021

Bleik

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 10. Jul 2021

Bleik

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 10. Jul 2021

Bleik

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 10. Jul 2021

Sandholmen

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 30. Jun 2021

Sandholmen

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 30. Jun 2021

Vengsøya

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 30. Jun 2021

Lenangsøyra

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 30. Jun 2021

Lenangsøyra

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 30. Jun 2021

Reviews

See a helpful review? Please click the 👍 below the review to let Jonny Sollid know that you found it helpful.

Jonny Sollid sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Der er to gjestebrygger på Sommarøy som ligg på kvar sin side av Hillesøybrua. På sørside er det ikkje strøm og vatn og det kan være utfordrande å fortøye ved sterk vind då der er trangt. Flytebrygge på nordside har dybde frå 3,6m lengst mot nord og ca 1,5m mot brua. Der er tidevannsstrøm opptil 2knop gjennom sundet. Kun 1stk 16a uttak for strøm, moglegheit for vannfylling. Camping som ligg rett ved hamna har nytt og fint sanitæranlegg med dusj, klevask og toalett.

5 x helpful | written on 29. Jun 2021

Jonny Sollid sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: God dybde (4m), på enkelte kart er der markert grunne på innside av brygge, men denne er fjernet.
Fortøying: Solid flytebrygge. Dybde 4m. Utside av brygge mot innløp er litt utsatt for bølger frå båttrafikk.
Området: Fin tur til Bolgatind som gir god utsikt over heile området. Litt klyving, men der er lagt ut tau og trapp i vanskelege parti.

2 x helpful | written on 11. Jun 2021

Jonny Sollid sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Husøy ligg nord på Senja i en av mange fjordarmar.
Fortøying: Gjestebryggge i ledige båser med 12m utriggere eller longside på enden av brygga. Solide brygger og romslege båsar med opptil 8m bredde.
Området: Lokalbutikk med godt utval.

2 x helpful | written on 30. Jun 2021

Jonny Sollid sier:

beskrivelse

Fortøying: Kommunal havn med fleire gode faste kaier med tredekke i front, 4-5m dybde. Her er også flytebrygge som en kan få løyve til å ligge på ledige plassar. Flytebrygge har dybde på ca 2,5m.
Området: Lokalbutikken som har godt utval av daglegvarer samt en triveleg cafe med gode kaker og enkel matservering.

0 x helpful | written on 10. Jul 2021

Jonny Sollid sier:

beskrivelse

Fortøying: God flytebrygge som ligg godt skjerma innerst i vågen. Innsegling til den indre delen av havna er trang og kan være utfordrande for større båtar når det er vindfullt. Det er grunt i området rett før flytebrygge 1,7m, men langs brygga er det ca 2,1m dybde.
Der er også solid fastkai med god trefront mot molo i den ytre hamna, dybde ca 4m.

0 x helpful | written on 14. Jul 2021

Jonny Sollid sier:

beskrivelse

Fortøying: God flytebrygge for gjester med lengde på 13m longside eller fortøy i båser/utriggere vendt mot nord. Plasser vendt mot sør er privat. Der er god dybde (8m) i heile hamna. Der er også god ankring på ca 8m i sundet. Utsett havn ved sterk vind frå nord og sør.
Området: https://www.skaalvaervel.no/

0 x helpful | written on 6. Jun 2021

Jonny Sollid sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Vind står ofte på tvers av bryggene så kan være utfordrende for større båter då her er litt trangt mellom bryggene. Bolga Brygge er betre for større båter (over 40fot)
Området: Tur til Bolgatind anbefales.

0 x helpful | written on 11. Jun 2021

Jonny Sollid sier:

beskrivelse

Fortøying: Ca 30m gjestebrygga på den nordre sida av flytebrygga. Der er strøm tilgjengeleg, men vatn manglar (2021) Der er vatn på gjestebrygge som ligg innerst i austre vågen.

0 x helpful | written on 10. Jul 2021

Jonny Sollid sier:

beskrivelse

Fortøying: Flytebrygge med gjesteplassar longside på NV side og på enden av flytebrygga. Denne gjestehavna ligg godt beskytta i dårleg vær. Vær oppmerksam på grunne mot land NV for flytebrygga. God dybde langs heile flytebrygga.

0 x helpful | written on 10. Jul 2021

Jonny Sollid sier:

beskrivelse

Fortøying: God gjestehavn, longside med plass til 3-4 båter. God dybde +4m langs heile gjestebrygga.
Området: Lokalbutikk og pub rett ved havna. Vatn og strøm på brygga. Søppel leveres på hurtigbåtkai rett ved gjestebrygge. Hurtigbåten går nokre gangar dagleg, men er til liten eller ingen sjenanse om du ligg ved gjestekaia, lav fart så minimalt med bølger.

0 x helpful | written on 23. Jul 2021

Jonny Sollid sier:

beskrivelse

Fortøying: Ny flytebrygge med lading for el båt. Best egna for mindre båtar. Midt i sentrum av Henningsvær.

0 x helpful | written on 30. Jul 2021

Jonny Sollid sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Ersfjord ligg på Senjas vestside.
Fortøying: Kystverket og kommunen har lagt ut ny flytebrygge våren 2021 og 7m på begge sider av brygga er gjesteplasser. Brygga har Strømsøyler og vatn, men dette er ikkje koplet oppnår vi var der 5. juli 2021. For større båter kan en ligge longside om faste plasser ikkje er i bruk eller så kan en sette anker og hekkfortøye mot brygge. Det er litt trangt å ligge på svai, men mogleg i godt vær. Der er èin sandrygg ved innseiling med ca 3m dybde. inne ved brygge er det 5m dybde. Der er ei grunne inne i havna mot molo som er merket med jernstake, mellom denne og molo er det storstein så ikkje gå her!.
Området: Ersfjorden har ei fin sandstrand på ca 1km som er svært populær blant turister og der ligg også den berømte gull-toalettet. Ypperleg plass for barn og bade då her er langgrunt.

0 x helpful | written on 5. Jul 2021

Jonny Sollid sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Vengsøya har ei kommunal flytebrygge og du kan få tilgang til strøm om du kjøper betalingskort på lokalbutikken. Der er også vatn på brygga, men slange var defekt. Lokale fiskara bruker også brygga så kan være du må ligge på utside av annen båt. Fin fjelltur på toppen som starten rett ved havna. Der er også ei privat flytebrygge knytt til fiskemottak og vi fikk løyve til å bruke denne.
Fortøying: Allmenningskai
Området: Topptur

0 x helpful | written on 30. Jun 2021