Contributions by Steinar Willassen

Steinar Willassen has uploaded 1 images and written 6 reviews. Click on the images and reviews below to see the harbour pages.

Images

See an image you like? Please click the 👍 below the image to let Steinar Willassen know you liked it. The images are sorted by popularity.

Nordarnøy - Sørhamna

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 28. Jul 2022

Reviews

See a helpful review? Please click the 👍 below the review to let Steinar Willassen know that you found it helpful.

Steinar Willassen sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Kartet bør studeres uansett om man kommer fra nord eller sør. Leden er godt merket, men urent farvann.
Selve gjestebryggen har enkel adkomst fra nord.
Det er plass til 2 x 40 fot på nordsiden av bryggen, og 2 x 30 på østsiden.

Butikken er selvbetjent (24/7). Der er det også toalett og dusj.

2 x helpful | written on 6. Aug 2022

Steinar Willassen sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Innseilingen er godt merket. Det er godt skjermet i indre havn, men kan nok blåse frisk også.
Det er To flytebrygger ved Fab 8.
Det er en kabelferje over sundet til butikk, cafe, restaurant.

1 x helpful | written on 2. May 2023

Steinar Willassen sier:

beskrivelse

Primært industri- / fiskerihavn men muligheter for overnatting / anløp.
Ingen fasiliteter for lystbåter

1 x helpful | written on 16. Jan 2024

Steinar Willassen sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Veldig grei innseiling. Noe grunt på østsiden av brygga. Seilbåter bør fortøye på vestsiden. Kort vei til Brygga på Nordarnøya.

1 x helpful | written on 28. Jul 2022

Steinar Willassen sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Det er IKKE begrensning på 35 fot i hele anlegget! Men kun båter 35 eller mindre innenfor bølgebryteren og på den nordlige piren.. Over 35 fot på den sydlige piren..
Toalett og dusj finnes ved restauranten i et eget bygg, ca 150 meter fra Brygga..

1 x helpful | written on 6. Sep 2023

Steinar Willassen sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Enkel innseiling fra nord mellom molo og bølgebryter.
Havnen er godt beskyttet fra swell / bølger, men vind fra nord og sør kan ta godt.
Nye fasiliteter på land (2022) med toalett, dusj, vaskemaskin.
Kjerringøy Brygge Hotel ligger like ved. Kjerringøy Handelsted, kjent fra Benoni og Rosa ligger 3-400 meter mot sør.

0 x helpful | written on 4. Aug 2022