Contributions by Helge Dalen

Helge Dalen has uploaded 2 images and written 3 reviews. Click on the images and reviews below to see the harbour pages.

Images

See an image you like? Please click the 👍 below the image to let Helge Dalen know you liked it. The images are sorted by popularity.

Viken Gjestehavn

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 1. Jul 2021

Viken Gjestehavn

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 1. Jul 2021

Reviews

See a helpful review? Please click the 👍 below the review to let Helge Dalen know that you found it helpful.

Helge Dalen sier:

beskrivelse

Havnen har ingen faste gjesteplasser, men kortidsleie/døgnleie er mulig. For kontakt sjekk www.aasf.no

1 x helpful | written on 11. Jan 2023 | updated_on 17. Jan 2023

Helge Dalen sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Viken ligger mellom Valldal og Tafjord
Fortøying: Det er solide betong flytebrygger i havna.
Området: Rolig familievennlig hav. Gode tur muligheter fjell, klatre park i Valldal.

0 x helpful | written on 1. Jul 2021

Helge Dalen sier:

beskrivelse

Diesel tilgjengelig på flytebrygge til Best bensistasjon 2-300 meter nord for gjestehavn

0 x helpful | written on 11. Jan 2023