Contributions by Erling Saksvik

Erling Saksvik has uploaded 1 images and written 1 reviews. Click on the images and reviews below to see the harbour pages.

Images

See an image you like? Please click the 👍 below the image to let Erling Saksvik know you liked it. The images are sorted by popularity.

Stjørdal

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 18. Jun 2021

Reviews

See a helpful review? Please click the 👍 below the review to let Erling Saksvik know that you found it helpful.

Erling Saksvik sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Stjørdal Båtforening har et godt tilbud til gjester som vil besøke byen.

Vår gjestebrygge ligger langsmed molo rett etter at du kommer inn i havna på babord side. der er det longside fortøyning. Det vil også i sommer 2021 være mulig å fortøye på ende av hver pir som gjest. Ved behov for strøm benyttes strømpunkt merket med gjest.

Tidligere har gjestebrygge vært ved dieselfylling, denne er nå endret og her er det kun tillatt å ligge for dieselfylling fra vårt anlegg. All annen bruk er det ikke anledning til da dieselfylling da ikke blir mulig. Båter som fortøyes her kan bli fjernet for eiers regning. Gjelder også på innsiden av brygga.

Benytt Gomarina ved betaling.

Gomarina kan lastes ned ved å klikke på linken til høyre i bildet (pc-visning) eller nederst (mobil-visning) på denne siden.

Det vil også være mulig å betale med Vipps. merk med båtnavn/eiers navn.

Gjeldende priser for besøkende:

Havneavgift pr. døgn u/strøm: 150,-
Havneavgift pr. døgn m/strøm: 200,-
Båtutsett / opptak: 50,-

0 x helpful | written on 18. Jun 2021