Contributions by Einar Låker

Einar Låker has uploaded 7 images and written 1 reviews. Click on the images and reviews below to see the harbour pages.

Einar Låker is a top contributer to this site. See all the top contributing users.

Images

See an image you like? Please click the 👍 below the image to let Einar Låker know you liked it. The images are sorted by popularity.

Varnestangen

natural_harbour

1 liker bildet

Image uploaded on 22. Mar 2024

Frebergvik

natural_harbour

1 liker bildet

Image uploaded on 22. Mar 2024

Frebergvik

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 22. Mar 2024

Frebergvik

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 22. Mar 2024

Frebergvik

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 22. Mar 2024

Frebergvik

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 22. Mar 2024

Frebergvik

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 22. Mar 2024

Reviews

See a helpful review? Please click the 👍 below the review to let Einar Låker know that you found it helpful.

Einar Låker sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Frebergsvik er en godt beskyttet havn i sørlige vindretninger. I nordlig vind blir det relativt utsatt. Mudder og leirbunn gir godt feste for anker, men bli fort grunt. Det er satt ut en blå bøye. Havnen er populær for dagsturister og overnatting i vanlig vindretning i området. Stranden i viken er lite brukt, og svært langgrunn. Det er en strand rett vest som gir bedre bademuligheter fra land. Kyststien går også gjennom Frebergsvik som gir mulighet til mange fine turer. Går man til toppen på Slettefjell i vest, belønnes man etter 116 meters stigning med en fantastisk utsikt!

Under er litt mer om historikken fra Frebergsvik, utarbeidet av Borre Historielag for bl.a. Ut.no:
Frebergsvik, med mulighet til fine turer et tidligere lite ladested som var betydningsfullt på grunn av tømmerutførselen og tilstedeværelsen av flere saltkokerier. Frebergsvik hadde en trygg havn som var et knutepunkt for handel mellom inn- og utland, med byttehandel av varer fra distriktet, spesielt med Kaupstaden (Kopstad) som lå i nærheten.

I tillegg til handel var det etableringer av forskjellige håndverkere i området, som sagmester, skomaker, salmaker og skredder. Fisket var også viktig for lokalsamfunnet, med bruk av bunngarn langs strendene, spesielt fra Valstad i nordvest og innover. Garnene var plassert både ved Valstad og langs Frebergstranda i vest, med det mest kjente garnet utenfor Garnbakken.

Laksen var spesielt kjent i området, og det ble drevet laksefiske utenfor Garnbakken, som var kjent for å være spesielt bra. Garnene strakte seg også ut mot Veggestranda. Fisket virker å ha avtatt etter 1960-tallet.

Vestover fra Frebergsvik nevnes Tveitankastet og Frebergkastet, som antageligvis er knyttet til fiskeriaktiviteter eller geografiske landemerker i området.

Det er interessant å se hvordan steder som Frebergsvik har hatt en viktig rolle i lokal handel, håndverk og fiskeriaktiviteter, og hvordan disse aspektene har formet lokalsamfunnet gjennom historien.
(Kilde Borre historielag, Horten kommune og Horten og Omegn Turistforening., og Ut.no; https://www.visitoslofjorden.no/turer-i-oslo-og-ved-oslofjorden/2019/6/6/frebergsvik-skaanevetan-horten-historisk-tursti-16)

1 x helpful | written on 22. Mar 2024