Contributions by Anonymous sailor 1110

Anonymous sailor 1110 has uploaded 52 images and written 29 reviews. Click on the images and reviews below to see the harbour pages.

Anonymous sailor 1110 is a top contributer to this site. See all the top contributing users.

Images

See an image you like? Please click the 👍 below the image to let Anonymous sailor 1110 know you liked it. The images are sorted by popularity.

Vibrandsøy - Haugesund

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 12. Jul 2024

Vibrandsøy - Haugesund

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 12. Jul 2024

Taraldsøya

natural_harbour

1 liker bildet

Image uploaded on 2. Aug 2022

Rognaldsvåg

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 14. Jul 2021

Melingsundet Gjestebrygge - Tananger

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 18. Jun 2024

Melingsundet Gjestebrygge - Tananger

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 18. Jun 2024

Fritzøe Brygge

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 26. Jun 2024

Tregde Marina

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 21. Jun 2024

Skjoldastraumen

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 27. Jun 2023

Lammavågen

natural_harbour

1 liker bildet

Image uploaded on 12. Jun 2021

Langøy - Hauglandshella

natural_harbour

1 liker bildet

Image uploaded on 25. Jul 2021

Langøy - Hauglandshella

natural_harbour

1 liker bildet

Image uploaded on 25. Jul 2021

Havstenssund

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 30. Jun 2024

Havstenssund

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 30. Jun 2024

Godøysund Fjordhotell

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 19. May 2024

Godøysund Fjordhotell

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 19. May 2024

Godøysund Fjordhotell

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 19. May 2024

Taraldsøya

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 2. Aug 2022

Eidsvik Marina

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 24. Jun 2023

Eidsvik Marina

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 24. Jun 2023

Eidsvik Marina

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 24. Jun 2023

Eidsvik Marina

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 24. Jun 2023

Fritzøe Brygge

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 26. Jun 2024

Tregde Marina

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 21. Jun 2024

Skjoldastraumen

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 27. Jun 2023

Skjoldastraumen

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 27. Jun 2023

Havstenssund

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 30. Jun 2024

Rognaldsvåg

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 14. Jul 2021

Rognaldsvåg

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 14. Jul 2021

Rognaldsvåg

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 14. Jul 2021

Rognaldsvåg

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 14. Jul 2021

Rosenlund Marina - Sandshamn

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 28. Jun 2021

Vikingevågen

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 16. Jul 2021

Langøyna

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 25. Jul 2021

Langøyna

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 25. Jul 2021

Ramsvika

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 12. Jun 2021

Ramsvika

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 12. Jun 2021

Våge Gjestehavn

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 13. Jun 2021

Våge Gjestehavn

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 13. Jun 2021

Langøy - Hauglandshella

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 25. Jul 2021

Siggjarvåg

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 13. Jun 2021

Langøy - Hauglandshella

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 25. Jul 2021

Gripnesvågen

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 13. Jun 2021

Gripnesvågen

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 13. Jun 2021

Solstråle øya

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 13. Jun 2021

Hosanger

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 13. Jun 2021

Hosanger

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 13. Jun 2021

Hosanger

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 13. Jun 2021

Våge Gjestehavn

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 13. Jun 2021

Våge Gjestehavn

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 13. Jun 2021

Sagvåg Gjestehavn

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 13. Jun 2021

Skorpo

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 13. Jun 2021

Reviews

See a helpful review? Please click the 👍 below the review to let Anonymous sailor 1110 know that you found it helpful.

Anonymous sailor 1110 sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Godt merket innseiling, men endel staker å følge med på. Gode dydber i alle fall langs den gamle butikken (usikker på resten). Det er en rekke private kaier lengre ute i bukten som er merket privat. Men det er og god merking av gjestekai.
Fortøying: Hele indre kaiområdet er gjestebrygge (det er og merket gjestebrygge ved en av båtforeningene i bukten). Fortøning longside mot trekai.
Området: Fin tur til Slettafjellet. Butikker i området, havnen med sin sentrale beliggenhet i forhold til nyleia er et fint alternativ til Leirvik.

1 x helpful | written on 13. Jun 2021

Anonymous sailor 1110 sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: God dybder langs flytebryggene. Godt skjermet fra de fleste retninger bortsett fra om en ligger på bryggene på utsiden. Mandelhuset restaurant har sin egen gjestebrygge
Fortøying: Stort flytebryggeanlegg med meget god kapasitet
Området: Populær havn med god kapasitet. Butikker, vinmopol (ikke åpent alle dager) og fine turmuligheter.

1 x helpful | written on 13. Jun 2021

Anonymous sailor 1110 sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Observerer at det er utlagt 4 ankerbøyer i bukten, så og at tilreisende båter benytter disse, og det samme kan sees på bildene her. Men vet ikke hvem som drifter og har tilsyn med bøyene.

1 x helpful | written on 24. Jun 2024

Anonymous sailor 1110 sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: En av få steder i området hvor det er mulig å ankre. Ingen kaier eller fasiliteter på land. Den kommersielle trafikken går med lav hastighet i dette sundet så bølgene er ikke sjenerende.
Ankring: Fortøyning på svai, eventuelt med tau i land.
Området: Merk at grunnet høye fjell er det undersolt på denne siden av fjorden. Hold øye etter sel som soler seg på skjærene.

1 x helpful | written on 13. Jun 2021

Anonymous sailor 1110 sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

3-4 gjesteplasser som er å finne på endene av flytebrygger samt på begge sider av flytebryggen/bølgedemper (vær obs på Tau til anker? på utsiden av bryggen i juli 22). Utsiden kan nok og ha litt skvalpesjø. Strøm. Betaling med vippe eller konvolutt

1 x helpful | written on 26. Jul 2022

Anonymous sailor 1110 sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Koselig liten uthavn, skjermet fra de fleste vindretninger (trolig eksponert i vestlige vinder) med opparbeidede benker og grillsteder på land. En liten 7-8m trebrygge med fortøyningsbolter på. Dessverre går fjellet videre ut under bryggen og vi turte ikke å legge oss inntil med seilbåt.

1 x helpful | written on 27. Jul 2022

Anonymous sailor 1110 sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Båtforening som har anlagt gjestebrygge for 3–4 båterpå utsiden av bølgedemper. Seilbåter kan ikke gå helt inn da det blir grunt, men dybde til 2 etterhverandre ytterst. Også litt grunt i innseiling, men ikke noe problem for 2 meter kjøl. Strøm og vann på kaien.
Billig havneleie (2022- kr 100 inkl strøm)
Rolig sted uten andre fasiliteter, ca 1 km til Spar butikk. Flere turløyper for alle nivå i området.

1 x helpful | written on 27. Jul 2022

Anonymous sailor 1110 sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Burøyna/Visterøy henger sammen og er et gammelt militæranlegg. Fra toppen av øyene er det nydelig utsikt sørover i Korsfjorden. Innseilingen til havna på nordsiden av øya er godt merket fra både øst og vest. Det går rutebåt gjennom sundet med gjevne mellomrom. Det er flere flotte og lune viker å førtøye i på nordsiden av øyene. God dybde for seilbåter mot brygge, men det grunner fort mot fjellet. Større selbåter ligger best på svai eller mot hovedbrygga. På nordsiden i sundet finnes flere flotte viker med gode dybder. Ved hovedkaien skal det fortøyes med baug mot land (det står oppsalg om dette på kaien), og hekken med tau i utlagt bøye (4 stk) slik at det blir plass til flest mulig båter. Merk at bøyene ligger ganske langt ute, så en trenger ganske lange tau for å benytte dem.
Ankring: Her er det flere muligheter for fortøyning, mot flott brygge med akeffortøyning i faste bøyer, langs flytebrygge (egentlig for kayakk), eller mot land med dregg. I tillegg er det flotte forhold for å ligge på svai.
Området: Flotte grillplasser og trebrygge, men det er hverken søppelkasser eller utedo her. Det er gode muligheter for rusletur rundt på øyene med besøk inn i bunkere og militæranlegg. Spennende for store og små.

1 x helpful | written on 13. Jun 2021

Anonymous sailor 1110 sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Gjestehavnen ligger på holmen i Strusshamn. Gjestebrygger med strøm på alle kanter av øyen. Gode dybder for seilbåter.
Fortøying: Flytebrygger og fast kai
Området: Fra gjestehavnen er det ett par minutter til kjøpesenter (ikke vinmonopol) for det en måtte trenge. I bygningene rundt gjestehavne er det kunstatlier, pub og konsertlokaler (variable åpningstider). Strusshamn er en gammel karantene og kirkhavn og er en av de beste havnene i området. Her ligger du godt i alt slag vær.

1 x helpful | written on 13. Jun 2021

Anonymous sailor 1110 sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Stedet er vel verdt en overnatting og har mye sjarm. Foruten en velutstyrt båtutstyrsbutikk som også har basic matvarer, finnes det og 2 spisesteder, en flott promenadevei langs selve sundet, strand, og en spektakulær (og dårlig merket vei til) sti igjennom en sprekk i fjellet hvor det og ligger en rekke steinet kilt fast over deg når du går den smale stien..
Det er 2 gjestebrygger, den nordligste tilhørende GBM marina og sør for fiskebåtene en kommunal gjestebrygge. Begge steder fortøyes det longside på utside, og begge steder finnes det dusj og toalett på land. Selv om det er mye trafikk i sundet på dagtid opplevde vi ikke at bølger er noe problem.Litt uvanlig at en må betale for vann (kr 5 for 80 liter)

1 x helpful | written on 30. Jun 2024

Anonymous sailor 1110 sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Enkel innseiling til en godt skjærmet naturhavn hvor en kan ligge på svai. Det er noen skjær Nordvest i bukten som en ikke bør ankre for nære til. Best å ankre øst inn mot veien hvor det er god plass.
Ankring: Svaihavn med sølebunn, 5-15m.
Området: Havnen er egnet som overnattingsstopp, eller late dager på svai. Ingen spesielle severdigheter i området.

1 x helpful | written on 13. Jun 2021

Anonymous sailor 1110 sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Friluftsrådet har laget 3 brygger til bruk på øyen. Den ene sees på luftfoto men de 2 andre er på østsiden og ligger fint til i le ( men uten kveldssol). På den største kaien er det også et grillhus (nøst).

1 x helpful | written on 2. Aug 2022

Anonymous sailor 1110 sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Det er noe båttrafikk i sundet, men det er og i utgangspunktet krav til sakte fart.
Ankring: Ankringsdybde 15-20m, en BOF svaibøye et lagt ut og kan benyttes fritt. En liten kai hvor 3-4 båter kan ligge med hekkanker.
Området: Fine turstier på land, "topptur" med utsikt. Gammelt militært festningsanlegg med mye historie. Pent opparbeidet plenområde på land.

1 x helpful | written on 13. Jun 2021

Anonymous sailor 1110 sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Flytebrygge med god dybde, trekaien har dårlige dybder for seilbåter. Noen steder er det opplyst at en også kan benytte flytebryggen foran hytten lengst vest.

1 x helpful | written on 24. Jun 2023

Anonymous sailor 1110 sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Gode dybder og enkel innseiling (innseiling øst for opphuggingsområdet på hanøytangen) Ikke fortøy under kranen Urolig ytterst på bryggene i sterk S.lig og NW.lige vinder. Men godt skjermet havn
Fortøying: Gjestebrygger er på utsiden av de to sydligste bryggene, samt ved trekai mot land (ikke fortøye under kran). Eventuelt forhøre seg om ledige båser. Betaling med vipps Enkel adkomst (sti) til Kollevågen friluftsområde som er meget barnevenlig.
Området: Askøy Seilforening sitt seilsportsenter

0 x helpful | written on 13. Jun 2021

Anonymous sailor 1110 sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Seilbåter kan ikke ligge innert mot trekaien alle steder. Innseilingen til Modalen er spektakulær opp Mostraumen som kan gå stri, og denne kan virke litt skummel. Men det er gost merket og god dybde mitt i løpet.
Fortøying: En fortøyer longside langs faste trekaier eller i båser en flytebrygge (eventuelt longside på utsiden av denne).
Området: Koselige butikker, kafeer og flere turforslag i området. Fins sandstrand like ved gjestehavnen.

0 x helpful | written on 13. Jun 2021

Anonymous sailor 1110 sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Small dock thats free Enkel innseiling, og skjermet og god havn. Gode dybder langs hovedkaien, men varierende dybder langs båtlagets flytebrygger (som heller ikke er gjestehavn).
Fortøying: En fortøyer longside langs kommunal kai. Det er gratis å ligge ved kaien, men skal du ha strøm betaler en dette til det lokale båtlaget. Du må forvente at det kommer båter på utsiden av deg (om du ikke vil dette er det mange fine steder for forføyning med anker/baugtau i området mellom Herdla havn og Valen).
Området: Herdla har mange turer og aktiviteter, en kan nevne tur på den gamle flyplassen, fugleliv, museum og golfbane.

0 x helpful | written on 13. Jun 2021

Anonymous sailor 1110 sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Kort spasertur til sentrum. Hold avstand til store lasteskip som anløper smelteverket.
Fortøying: En flytebrygge med god dybde, hvor en fortøyer på begge sider. Mindre båter kan og fortøye ved ledige båser (spør lokale i havnen, den har aktive medlemmer så det er som oftest noen å spørre)inne i havnen.
Området: Fine fjellturer i området, spesielt anbefales en tur opp trappene langs rørgaten. Hydro har truet med å fjerne trappen. Høyanger er et gammelt industristed som også har sjarm og ett par koselige butikker og kafeer.

0 x helpful | written on 13. Jun 2021

Anonymous sailor 1110 sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Gode dybder. Mye kommersiell passasjertrafikk av fartøy i alle størrelser, men det blir stille til kvelden
Fortøying: En fortøyer ved flytebrygge i Flåm Marina, eller på oppmerkede trekaier i havneanlegget. Muligheter for å ligge på svai på utsiden av marinaen.
Området: En av Norges mest besøkte turiststeder

0 x helpful | written on 13. Jun 2021

Anonymous sailor 1110 sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Siggjarvåg er nesten umulig å se når en passerer den. Inne i denne lille tarmen er det meget usjenert mot alle vinder. Det er flere private kaianlegg i havnen, men kun den gamle fergekaien er åpen for for alle.
Fortøying: En fortøyer mot den gamle fergekaien. Vær obs på at dekkfendre her er gamle og sverter litt.
Området: Den vanligste årsaken til å besøke Siggjarvåg er at en ønske rå gå en fjelltur på Siggjo, som er det høyeste fjellet på Bømlo. Stien til Siggjo begynner like ovenfor Siggjarvåg

0 x helpful | written on 13. Jun 2021

Anonymous sailor 1110 sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Innseilingen er enkel. Seilbåter skal være obs på luftspenn inne i vågen. Det er oppgitt å være 16m, men er endel høyere langs landet på vestsiden. Noe grunt langs noen av flytebryggene (ligger ved utløp av en elv). Veldig skjermet havn med tanke på vind.
Fortøying: En fortøyer ved flytebrygger langs landhandleriet, eventuelt ved dampskipskaien (landhandelen krever inn leie også fra denne).
Området: Lanhandel med servering og utleie av sykler. Fine turområder, blant annet til Krossosvingane

0 x helpful | written on 13. Jun 2021

Anonymous sailor 1110 sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Grei innseiling fra nord, men ikke gå for langt øst hvor det er noen grunner.
Ankring: 5-8m Svai ankring eller med et tau til land. Ikke plass til mange båter da det er en liten våg.

0 x helpful | written on 13. Jun 2021

Anonymous sailor 1110 sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Flytebrygger med strøm og vann. Benker, bord og søppeldunker på kaien. Trivelig lokalisering i sentrum av Skånevik. Om en ligger på flytebryggen nærmest elven er det grunt, også grunt ved den østre enden av betongkaien da det også her kommer en elv ut.

Det er også mulig å ligge på flytebryggen ved gatekjøkkenet/butikken vest for fergekaien, men her lager trolig fergen mye sjenanse/støy.

0 x helpful | written on 2. Aug 2022

Anonymous sailor 1110 sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: 7m Deep. Go in from south west
Ankring: Godt beskyttet og usjenert bukt sentralt i leia nære Eivindvik og Skjerjehamn. Innseiling skal være mulig på begge sider av holmen i innløpet, men vestsiden er enklest. Det er trolig plass til tre båter på svai her inne om en koordinerer seg litt. Ca 7m dyp og leirebunn. Det er langgrunt ved land og du kommer ikke inn dit uten jolle (eventuelt en båt som er så liten at du kan dra den opp på stranden). Men for barn må fjæren her være et paradis med stedvis sand, mye krabber og flott sted for bading og vassing. Om badetemperaturen i sjøen er for lave, så finnes det et ferskvann å bade i ca 200m ovenfor enden av bukten (ingen sti, mye kratt, så bukse og skikkelige sko anbefales).

0 x helpful | written on 13. Jun 2021

Anonymous sailor 1110 sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Egentlig en idyll, og med mange meter med trebrygger, som fortsatt gjør det mulig for båtfolk å kose seg her.Men kaiene som nå er i dårlig stand, og hotellbygningen som er et ulåst spøkelseshus gjør at jeg ikke ville tatt med barn hit.

0 x helpful | written on 19. May 2024

Anonymous sailor 1110 sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Friluftsområde med flotte svaberg.
Enkelt innseiling, kan være noen langgrunne partier mot land.

Ankring: Fortøyning med dregg mot land, enkelte steder er longside mulig. Bolter i fjellet.
Det ligger også en bøye (BOF) som en kan fortøye i, eventuelt er det og fint å ligge på svai i samme området.
Området: Flott saltvannsbasseng litt innpå øyen. Her blir det raskt god temperatur.

Utedo på området.

0 x helpful | written on 25. Jul 2021

Anonymous sailor 1110 sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Friområde i stor bukt/poll som er godt skjermet for de fleste vinder. Faste bolter i fjell flere steder. Enkel innseiling fra Hjeltefjorden, i smalt sund mot øst frarådes båter med innenbordsmotor å gå igjennom ettersom dette er svært grunt. Seilbåter kan gå helt inn i bukten. Det er også en bøye fra BOF i vågen.
Ankring: Fortøyning med dregg mot land, longside noen steder eller svai/svaibøye. En kort og høy betongkai på sørøst siden av øyen (øst for bukten). God hold for dregg.
Området: Flott skjermet naturhavn som er populær og mye brukt. Stupebrett og en liten grusstrand. Flott område oppmot fjellveggen innerst i bukten. Mulig å gå tur på øyen, men det er varierende med hvor gode stier det er.

0 x helpful | written on 13. Jun 2021

Anonymous sailor 1110 sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Sentralt sted midt i leien Innseilingen er ikke merket, men om en følger med på kartet (eventuelt har utkikk på baugen) er det enkelt å gå inn.
Ankring: Det er to brygger for mindre båter. Større båter ligger på svai, eller med anker til land. 7-15m, sølebunn
Området: Fint opparbeidet friluftsområde på land

0 x helpful | written on 13. Jun 2021

Anonymous sailor 1110 sier:

beskrivelse

Innseiling og maritime forhold: Innseilingen har en rekke grunner og skjær og en må være på vakt (men det går helt fint).Fin og skjermet uthavn opparbeidet av BOF.
Ankring: Ankringsdybde 10m Flytebrygge innerst i bukten (populær, ofte fullt), en BOF svaibøye og god plass til å ankre på eget anker.

0 x helpful | written on 13. Jun 2021