Contributions by Anonymous sailor 195009

Anonymous sailor 195009 has uploaded 19 images and written 9 reviews. Click on the images and reviews below to see the harbour pages.

Anonymous sailor 195009 is a top contributer to this site. See all the top contributing users.

Images

See an image you like? Please click the 👍 below the image to let Anonymous sailor 195009 know you liked it. The images are sorted by popularity.

Hønsøskjæra

natural_harbour

1 liker bildet

Image uploaded on 10. Sep 2023

Långholmen - Strömstad

natural_harbour

1 liker bildet

Image uploaded on 21. Jun 2023

Hønsøskjæra

natural_harbour

1 liker bildet

Image uploaded on 12. Jul 2023

Lille Rauer

natural_harbour

1 liker bildet

Image uploaded on 8. Jan 2023

Kileskjær

natural_harbour

1 liker bildet

Image uploaded on 28. Oct 2023

Kranseholmen - Tjärnö

natural_harbour

1 liker bildet

Image uploaded on 11. Aug 2023

Hønsøskjæra

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 10. Sep 2023

Långholmen - Strömstad

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 21. Jun 2023

Långholmen - Strömstad

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 21. Jun 2023

Långholmen - Strömstad

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 21. Jun 2023

Edholmarna

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 22. Jun 2023

Kjølhalskjær - Langeskjæra

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 7. Jul 2023

Kileskjær

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 28. Oct 2023

Kranseholmen - Tjärnö

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 11. Aug 2023

Kranseholmen - Tjärnö

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 11. Aug 2023

Kranseholmen - Tjärnö

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 11. Aug 2023

Kranseholmen - Tjärnö

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 11. Aug 2023

Ängholmen - Havstenssund

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 20. Jun 2023

Långholmen - Strömstad

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 20. Jun 2023

Reviews

See a helpful review? Please click the 👍 below the review to let Anonymous sailor 195009 know that you found it helpful.

Anonymous sailor 195009 sier:

beskrivelse

Her er det ikkje nokon gjestehamn. Det er ein kommunal Kai som ein kan legge til, men ein kan risikere å bli jaga bort

2 x helpful | written on 21. Jun 2023

Anonymous sailor 195009 sier:

beskrivelse

Fin liten holme, der det er mulig for motorbåter å legge til. Det går ein liten renne inn mot holmen. Ha nokon i baugen for utkikk. Det er bolter i berget. Det er plass til 2 båter ved siden av kvar andre. Dybde er frå ca 1,7 m til 2 m i renna inn, mot holmen er det litt grunnere. Kan vere bølger frå trafikk i sundet

1 x helpful | written on 12. Jul 2023 | updated_on 12. Aug 2023

Anonymous sailor 195009 sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Mot kjølhalskjær kan ein ligge longside.Det er fin dybde i sundet. Det er best å ligge longside sør på Kjølhalskjær. Det er litt bratt lengre nord på holmen. På Langeskjæra ligg ein med anker ut og baugen mot land eller longside. Kan vere vanskeleg å kome i land når ein ligg longside mot langeskjæra

1 x helpful | written on 8. Jan 2023

Anonymous sailor 195009 sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Her kan ein ligge langside eller med dregg akter og baugen mot land. Med jolla kan ein ta snartur til havstensund.

1 x helpful | written on 20. Jun 2023 | updated_on 20. Jun 2023

Anonymous sailor 195009 sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Fin naturhamn med liten badestrand

1 x helpful | written on 20. Jun 2023

Anonymous sailor 195009 sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Fleire bolter på land

1 x helpful | written on 22. Jun 2023

Anonymous sailor 195009 sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Fin liten holme. Ligger longside inn mot berget.

1 x helpful | written on 28. Oct 2023

Anonymous sailor 195009 sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Ein går inn frå NA til Buskeskjær.

0 x helpful | written on 8. Jan 2023

Anonymous sailor 195009 sier:

område

maritime kvaliteter

beskrivelse

Fin liten naturhamn

0 x helpful | written on 8. Jan 2023