Legg til ny havn eller ankringsplass

Navn på havna eller ankringsplassen

Velg lokasjon

Zoom inn i kartet og plasser senter av gjestehavna eller ankringsplassen under krysset

Latitude

65.400177

Longitude

13.555389

Zoom

3.5